Joies Georgina

Joies Georgina disposa de diversos complements amb la senyera i l’estelada. Al seu Facebook, podem veure-hi polseres, claurers, plaques collars i arracades amb els nostres símbols.

Tot i que no disposa de pàgina web, hi ha un correu electrònic de contacte a la seva pàgina del Facebook.

Correu electrònic: joyas_goergina@hotmail.com


Leave a Comment:

All fields with “*” are required

Leave a Comment:

All fields with “*” are required